• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • INFORMATION

    

   Lola - Projektovanje i mašinogradnja doo
   Jugoslovenska 2
   11250 Belgrade - Železnik
   Tel: +381-11-6571-421
   Fax:+381-11-6577-534
   E-mail: office@lola-livnica-pom.com

    

   Sales:
    
   Predrag Maksimović
   Tel:+381-11-6571-421
  •  

  •  
  • Kvalitet iznad svega

  • Date 28.April 2010.

   Politika kvaliteta Lola Livnica-Pom doo zasniva se na uspostavljanju marketinškog poslovnog sistema čiji je osnovni element unapređenje kvaliteta poslovanja, počevši od marketinga do finalnog proizvoda.

   Glavni cilj i strategija budućnosti Lola Livnica - Pom jeste obezbeđenje kvaliteta i rokova realizacije svih radova u skladu sa zahtevima naručilaca.

   Visoki pokazatelji u oblasti kvaliteta, zaštite na radu, industrijske bezbednosti, zaštite čovekove sredine postižu se uz neizostavno izvršenje sledećih zadataka:

   - priprema i realizacija radova u skladu sa projektnom, tehnološkom i normativnom dokumentacijom;

   - visokoefikasna kontrola realizacije radova i ispitivanja;

   - sistematski rad na povišenju kvalifikacione osposobljenosti kadrova;

   - smanjenje profesionalnog rizika i očuvanje života i zdravlja radnika, smanjenje štetnih dejstava na čovekovu sredinu;

   - stalno usavršavanje sistema kvaliteta, koji zadovoljava svetske standarde.

   Metodi projektovanja i izrade podrazumevaju široku primenu kompjuterske tehnologije prilikom projektovanja, simulaciju proizvodnog sistema i planiranje.

   Kontrola proizvoda vrši se po strogim svetskim normama.

   Politika kvaliteta Lola Livnica - Pom je sastavni deo ukupne poslovne politike kompanije i zasnovana je na principu tržišno-orijentisanog poslovnog sistema i težnji organizacije za zadovoljenjem interesa svih interesnih strana, korisnika usluga sa jedne i zaposlenih sa druge strane.

  •